fredag 14 juni 2013

Alliansen höjer stödet till barn i ekonomisk utsatthet

Alliansen i Lunds socialnämnd beslöt under gårdagens nämndsammanträde att fördubbla stödet till fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i långvarigt ekonomiskt bistånd. Dessutom beslutades att permanenta stödet efter en provperiod. 

- Det är oerhört glädjande att våra barn och ungdomar kan få en aktiv och meningsfull fritid, säger Sonja Lindlöf (fp).

Stödet socialnämnden beslutat om uppgår till max 2000 kr per barn och år. Idag ingår redan upp till 400 kr/mån för fritidsaktiviteter i socialbidragsnormen, men i realiteten är det många barn som inte deltar i aktiviteter. Forskning visar, vilket även tjänsteskrivelsen tar upp, att barn som lever i familjer med långvarigt bistånd har betydligt sämre hälsa än befolkningen i övrigt. De löper dessutom högre risker för dödlighet, självmordsförsök och droganvändande men även för låg utbildningsnivå och att själva bli beroende av försörjningsstöd i framtiden.

- Vi inför nu en av de bästa preventiva åtgärderna som finns för att tidigt motverka utanförskap, säger Agneta Lindskog (kd).

Även oppositionen röstade med majoriteten men gjorde en protokollsanteckning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar